Presentation av styrelseledamot

Mitt namn är Jimmy Pettersson och jag är en del av styrelsen i MiS. Jag är utbildad socionom och arbetade under många år som skolkurator. Som sådan valde jag dock att fokusera på att utveckla skolans arbete med framförallt värdegrundsfrågor. Detta då värdegrunden och hur vi anammar den är det gemensamma fundamentet som vi som arbetar inom skolan alla måste utgå ifrån. Numera arbetar jag som utvecklingssamordnare i Malmö Stad. Mina huvudsakliga arebetsuppgifter består i att utbilda och handleda skolpersonal i olika effektiva och tillika evidensbaserade skolprogram. Detta för att ändra barn- och ungas uppväxtvillkor och förebygga framtida psykisk ohälsa, våld, kriminalitet, tobaks- alkohol – och drogmissbruk

Hur kom du i kontakt med mindfulness?

Första gången jag mediterade på allvar var när jag 2006 läste till socionom och var på en utbytestermin i Nederländerna. Intresset kvarstod och några år senare fick jag möjlighet att gå en 8-veckors utbildning i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) för yrkesverksamma som anordnades av Mindfulnessakademin i Lund. Därefter började jag tillsammans med en kollega att så sakteliga att implementera mindfulness på skolan där vi arbetade. 2016 gick jag sedan en instruktörsutbildning på Mindfulnesscenter AB för Ola Schenström och året därpå så gick jag även Steg 2 utbildningen. Sedan dess så har jag alltmer börjat använda mig av mindfulness i mitt arbete.

Sedan flera år tillbaka så har jag tillsammans med Therese Blunck pratat om att starta en förening där vi ville samla likasinnade för att som enad grupp ta oss an utmaningen att sprida Mindfulness på våra skånska skolor. Så det känns otroligt kul att äntligen få skriva dessa rader och presentera mig själv som en del i denna förening.