Forskning

Forskning säger att mindfulness har positiva effekter på elevers psykosociala välbefinnande men även på elevers
fysiska välbefinnande inklusive blodtryck, hjärtfrekvens, kortisolnivåerna och sömn.

Minskade problem med elevers mentala hälsa, inklusive utbrändhet, depression och stress samt även vissa belägg
för positiva effekter när det gäller oro, psykiska trauman, ät- och sömnstörningar.

Källor:

Wear, K., Bethune, A: Implementing Mindfulness in Schools: An evidence-Based Guide (2021)

Peter Fowelin´s bok Mindfulness i klassrummet

Lektioner i positiv psykologi får elever att må bättre enligt finsk forskning.

Intressant arikel, läs gärna – https://skolvarlden.se/artiklar/finsk-forskning-eleverna-mar-battre-med-positiv-psykologi-pa-schemat