Integritetspolicy för föreningen MiS – Mindfulness i skolan

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur den Ideella föreningen MiS – Mindfulness i skolan samlar in, använder och skyddar personlig information som du tillhandahåller oss genom att bli medlem i föreningen, delta i våra aktiviteter, köpa produkter eller på annat sätt interagerar med oss på ett sätt som gör att vi behöver samla in uppgifter om dig. Föreningen MiS – Mindfulness i skolan hanterar de personuppgifter du lämnar till oss i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679 General data protection regulation, GDPR). 

1. Insamlad information

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig som medlem, deltar i våra evenemang, köper produkter av oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller på annat sätt väljer att kommunicera med oss. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, namn, kontaktuppgifter, e-postadress, telefonnummer, ev. organisationsnummer.

2. Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att administrera medlemskap, kunna kommunicera med dig kring förenings verksamhet och t ex informera/bjuda in till kommande evenemang, aktiviteter, skicka erbjudanden kring föreningens produkter och tjänster samt hantera beställningar/fakturera. När du köper produkter/tjänster av oss behöver vi lagra uppgifter enligt redovisningskrav.

3. Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och som längst i två år. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning sparas i minst sju år.

4. Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita externa parter, som till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Föreningens samlar exempelvis in och lagrar uppgifter via föreningens Google konto (t ex Drive, formulär, epost), Loopia för nyhetsbrev och även i Excel på kassörens dator när det gäller bokföring och fakturering.

5. Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i de fall som är nödvändiga, som beskrivs i punkt 4.

6. Skydd av information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från förlust, obehörig åtkomst, missbruk eller ändring. Endast förenings styrelse har tillgång till denna information.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till och korrigering av din personliga information som vi har. Om du önskar göra detta, kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan. Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att använda din information för kommunikation eller andra ändamål. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att maila kontakt@smis.se.

8. Kontaktinformation

Om du har frågor, funderingar eller begäran avseende vår integritetspolicy eller vår hantering av din personliga information eller vill begära att dina uppgifter raderas, vänligen kontakta oss:

Ideella Föreningen MiS – Mindfulness i skolan är personuppgiftsansvarig

Adress:

Ideella föreningen MiS -Mindfulness i Skolan
C/O Nanette Jonsson
Medevigatan 4
256 57 Ramlösa

Kontaktperson: ordföranden i föreningen Therése Blunck

E-post: kontakt@smis.se

9. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2024-03-06