Kontakt & Styrelsen

Ordförande

Therése Blunck – presentation av styrelseordförande

Tel: 0768-50 99 28

Kassör

Nanette Jonsson – presentation av styrelsens kassör

Tel: 0706-29 09 43

Sekreterare

Ann-Louise Åkerberg – presentation av styrelsens sekreterare

Tel: 0733-97 86 76

Ledamot

Jimmy Pettersson – presentation av styrelseledamot

Ledamot

Ola Schenström – presentation av styrelseledamot

Tel: 0703-29 40 15

Adjungerad ledamot

Christina Rosén – presentation av adjungerad ledamot

Tel: 0736-00 88 18

Kontaktformulär