Kontakt & Styrelsen

Ordförande

Therése Blunck – presentation av styrelseordförande

Tel: 0768-50 99 28

Ledamot

Nanette Jonsson – presentation av styrelseledamot

Sekreterare

Ann-Louise Åkerberg – presentation av styrelsens sekreterare

Tel: 0733-97 86 76

Kassör

Sofia Öhrblad – presentation av styrelsens kassör

Tel: 0709-46 40 60

Ledamot

Petra Dupplis – presentation av styrelseledamot

Ledamot

Christina Rosén – presentation av styrelseledamot

Tel: 0736-00 88 18

Ledamot

Veronica Bris – presentation av styrelseledamot

Kontaktformulär