Chilla med mindfulness

Dessa kort är avsedda att möjliggöra träning i mindfulness (medveten närvaro) på ett lustfyllt och enkelt sätt, även när tiden i vår vardag är begränsad. Ett sätt att stanna upp, locka fram nyfikenhet och vara närvarande i nuet med hjälp av våra sinnen.

Mindfulness är ett beforskat förhållningssätt som genom övning bidrar till större kunskap om oss själva och om det vi omges av. Genom övningarna uppmärksammas du på nuet, din andning, din kropp, dina sinnen, på dina tankar och på dina känslor. Det är ganska enkelt att träna medveten närvaro.

Du kan faktiskt träna när som helst och var du vill. Du kan exempelvis sitta på en bänk i parken eller på en stubbe i skogen, ligga i en solstol på stranden eller varför inte i din säng, du kan stå vid en busshållplats eller på skolgården eller bara sitta på en stol. Det spelar faktiskt inte så stor roll, det viktigaste är inte var du tränar utan att du tar dig tid att göra övningarna. Du kommer att märka skillnad!

Du kan själv bestämma hur ofta du vill göra övningarna, i vilken ordning du gör dem eller med vem du ska göra dessa övningar tillsammans med. Kanske väljer du att göra dem i skolan, på din fritid, ensam eller i din familj. Det går utmärkt att anpassa övningar efter ålder och mognad. Kom ihåg att du med stöd av dessa kort även kan skapa egna nya övningar.

Låt dig inspireras! Utforska din nyfikenhet och var snäll mot dig. Prova övningarna och öva på att bara lägga märke till vad du upptäcker, utan att värdera det du lägger märke till som bra eller dåligt.

Önskar du köpa vår kortlåda hittar du pris & köpevillkor under fliken ”Vill du beställa…”

Lycka till!
Från oss alla i MiS – föreningen Mindfulness i Skolan

Tack!

Först och främst vill styrelsen i föreningen MiS tacka Skandia – Idéer för livet, som genom ett stipendium möjliggjort denna kortlåda med övningar i medveten närvaro.

Juryns motivering löd:
Grattis till er förebyggande insats som ger barn och unga chansen till bättre hälsa och tryggare liv”.

Tack även till Melvin Lindekrans för ditt tålamod, din layout och grafik. E-post: lindekransdesign@gmail.com