Om

” Så kom dagen då drömmarna inte kunde vänta” (Sofia Sivertsdotter)

Föreningen MiS – Mindfulness i skolan startades hösten 2021. Vi är ett engagerat gäng Mindfulness instruktörer, de flesta verksamma i Skåne. Många av oss instruktörer har våra yrkesbakgrunder i skolan och har dessutom gått kompletterande utbildning genom Mindfulnesscenter – Mindfulness i skolan.

Föreningens verksamhet syftar till att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor genom att göra en verklig, positiv skillnad för deras mentala hälsa och välbefinnande. Föreningen ska vara ett stöd för skolor och bidra med kompetens vid implementeringen av verktyget,
Mindfulness i skolan. Föreningen har i uppdrag att söka nya vägar, ekonomiska medel och driva frågor för ändamålet.

Är du intresserad av att veta mer om vårt föreningsarbete, hör gärna av dig!