Jag heter Petra Duppils och bor i Södra Sandby, öster om Lund. Här bor jag med min man och våra kaniner (som bor kvar en stund extra sedan våra två vuxna barn har flyttat ut). Jag arbetar som förskollärare sedan många år tillbaka. Implementerade mindfulness i min dåvaranda barngrupp för ca 10 år sedan och har sedan dess arbetat med det i mina barngrupper i varierande grad.

Mitt intresse för Mindfulness väcktes redan 2014, då jag kände av stressen bland barn och kollegor och till slut även hos mig själv. Jag fick ett tips om Mindfulness av en vårdnadshavare som testat det i sin skolklass. Jag läste på och använde materialet (en cd-skiva med övningar från Mindfulnesscenter ). Det togs emot väl och jag såg skillnad. 

Jag är utbildad Mindfulnessinstruktör steg 1 via Mindfulnesscenter AB sedan 2016. Jag gick först en grundkurs i Mindfulness hos Medborgarskolan. Detta gav mersmak och jag anmälde mig till Mindfulnesskurs Steg 1 hos Mindfulnesscenter AB. Det här var det bästa jag gjort. Sedan dess har jag arbetat med mindfulness i mina barngrupper, i varierande grad, och med kollegor då behov och tid har funnits.

År 2020 gick jag en kurs i aktionsforskning vid Göteborgs Universitet. I min uppsats skrev jag om mindfulness påverkan på förskolebarn. I mitt aktionsforskningsarbete upptäckte jag vilka effekter Mindfulness hade på förskolebarn. Jag märkte att barnen blev mer medvetna om sin hälsa och välmående. De efterfrågade mindfulnessövningar och de började kunna sätta ord på sina känslor. Det blev färre konflikter och det skapades ett lugn i barngruppen. När vi arbetar med mindfulness i tidig ålder, skapar vi bättre förutsättningar för barn och ungas vämåemde och att de kan lyckas i sitt lärande.

Känner tacksamhet och ödmjukhet över att få ingå i ett sådant fantastiskt team som MiS (Mindfulness i skolan). Jag vet att vi alla tillsammans kan göra skillnad. Mindfulness är ett fantastiskt och enkelt verktyg som jag vill kunna skicka med barn och unga i deras verktygslådor. Den psykiska ohälsan ökar och vi behöver, med gemensamma krafter, stoppa och vända denna trend.

/ Petra Duppils