Ledamot

Jag heter Veronica Bris och har arbetat som sjuksköterska sedan 20 år. Valde att vidareutbilda mig till distriktssköterska för femton år sedan då jag kände att jag ville arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Under mina år på vårdcentral har jag mött många individer i blandade åldrar och en gemensam nämnare är att många saknat verktyg och strategier för att hantera livet i stort. Jag har alltid varit intresserad av hjärnan och andningen och hur vi kan påverka vårt mående både fysiskt och psykiskt. Har även utbildat mig till stresscoach och inom taktil massage. 

Hur kom du i kontakt med Mindfulness? 

Första gången jag kom i kontakt med Mindfulness var år 2011 då jag hann ifatt mig själv och mina känslor efter att min pappa hastigt avlidit två år tidigare. Att själv få uppleva effekten och lugnet av Mindfulness var en ögonöppnare för mig och har sedan dess varit en naturlig del i min vardag. Mindfulness har även hjälpt och utvecklat mig i min träning på gymmet. 

Vad har du för utbildning inom Mindfulness? 

Jag är utbildad Mindfulnessinstruktör steg 1 via Mindfulnesscenter AB sedan 2018. Jag hade då planer att starta eget företag inom grön rehabilitering för vuxna och kände att Mindfulness var en viktig del i detta. Jag hade en färdig affärsplan men saknade tyvärr marken för att bygga mitt växthus. Under hösten 2019 fick jag ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till. För var ska vi börja om vi vill arbeta förebyggande och hälsofrämjande? Jo med våra barn och ungdomar. Sedan januari 2020 arbetar jag som skolsköterska på en F-9 skola och möter flera gånger i veckan barn och unga som skulle kunna må bättre med kunskap och övningar inom Mindfulness då detta kan bidra till ett bättre mående, bättre sömn, minskad stress och ökad känsla av att lyckas i skolan. Har gått vidareutbildning inom Mindfulness i skolan under våren 2023 och planen är att implementera detta i min hemkommun under de kommande läsåren. 

Känner mig tacksam och glad att få vara med och bidra i föreningen för att sprida kunskap och vetskap om Mindfulness i skolan, för våra barn och ungdomars bästa.