Medlem

Bli medlem idag, det är enkelt och meningsfullt!

Hjälp oss att kunna sprida Mindfulness i skolan. Vi är en ideell förening som aktivt arbetar med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Som medlem bidrar du till att både lärare och elever lär sig strategier att hantera stress, öka sitt fokus och förbättra sin koncentrationsförmåga. Forskning visar även att elever som tränar medveten närvaro ökar sin självkänsla.

Kostnad: Aktiv medlem 300 kr/år (inklusive rösträtt) gäller för Mindfulness instruktörer utbildade genom Mindfulnesscenter, minst steg 1 och med påbyggnadsutbildning – Mindfulness i skolan.                                                                

Alternativt kan du bli Stödjande medlem 200 kr/år.

Vill du känna att du bidrar? Under menyn ”Medlem” hittar du mer information.

Vill du också bidra?