Nyfiken på vår kortlåda?

Dessa kort är avsedda att möjliggöra träning i mindfulness (medveten
närvaro) på ett lustfyllt och enkelt sätt, även när tiden i vår vardag är
begränsad. Ett sätt att stanna upp, locka fram nyfikenhet och vara närvarande i
nuet med hjälp av våra sinnen.

Mindfulness är ett beforskat förhållningssätt som genom övning bidrar till
större kunskap om oss själva och om det vi omges av. Genom övningarna
uppmärksammas du på nuet, din andning, din kropp, dina sinnen, på dina tankar
och på dina känslor. Det är ganska enkelt att träna medveten närvaro.

Du kan faktiskt träna när som helst och var du vill. Du kan exempelvis sitta
på en bänk i parken eller på en stubbe i skogen, ligga i en solstol på stranden
eller varför inte i din säng, du kan stå vid en busshållplats eller på
skolgården eller bara sitta på en stol. Det spelar faktiskt inte så stor roll,
det viktigaste är inte var du tränar utan att du tar dig tid att göra
övningarna. Du kommer att märka skillnad!

Du kan själv bestämma hur ofta du vill göra övningarna, i vilken ordning du
gör dem eller med vem du ska göra dessa övningar tillsammans med. Kanske väljer
du att göra dem i skolan, på din fritid, ensam eller i din familj. Det går
utmärkt att anpassa övningar efter ålder och mognad. Kom ihåg att du med stöd av
dessa kort även kan skapa egna nya övningar.

Låt dig inspireras! Utforska din nyfikenhet och var snäll mot dig. Prova
övningarna och öva på att bara lägga märke till vad du upptäcker, utan att
värdera det du lägger märke till som bra eller dåligt.

Lycka till!
Från oss alla i MiS – föreningen Mindfulness i Skolan

Tack!

Först och främst vill styrelsen i föreningen MiS tacka Skandia – Idéer för
livet, som genom ett stipendium möjliggjort denna kortlåda med övningar i
medveten närvaro.

Juryns motivering löd:
”Grattis till er förebyggande insats som ger barn och unga chansen
till bättre hälsa och tryggare liv.

Tack även till Melvin Lindekrans för ditt tålamod, din layout och grafik.
E-post: lindekransdesign@gmail.com