Presentation av styrelseordförande

Mitt namn är Therése Blunck och jag är nytillträdd ordförande i MiS. Jag har arbetat i skolvärlden sedan 1998, som framför allt specialpedagog. Värdegrundsfrågor, skolutveckling, arbetsro, yoga och positiva klassrumsklimat är teman som följt mig genom alla mina yrkesverksamma år. Jag har arbetat med elever och lärare i årskurs F-9 och jobbade under mina senaste åtta år inom Grundskoleförvaltningen specifikt med elever som har Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Idag är jag anställd som utvecklingssamordnare i Malmö Stad. Mina vardagsuppgifter består bland annat i att utbilda lärare i olika effektiva skolprogram som ett led i att förebygga psykisk ohälsa, våld, kriminalitet, tobaksbruk och alkoholmissbruk bland barn och unga.

Hur kom du i kontakt med mindfulness?

Tillsammans med en kollega gick jag en 8-veckors utbildning i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) för yrkesverksamma som anordnades av Mindfulnessakademin i Lund. Det var startskottet som väckte mitt intresse och engagemang för träning i Medveten närvaro.

Vad har du för utbildning inom mindfulness?

Utöver 8-veckors utbildningen gick jag 2016 en instruktörsutbildning på Mindfulnesscenter AB för Ola Schenström och i januari 2019 examinerades jag efter genomgången påbyggnadsutbildning även i kursen i Mindfulness i Skolan.

2020 utbildade jag mig till professionell coach genom CoachCompanion. Samma år gick jag även påbyggnadsutbildningen Mindfulness i naturen.

Jag har under många år, på olika sätt, försökt att implementera konceptet Mindfulness i skolan i varierande omfattning och med olika resultat. Många lärare och elever välkomnar insatsen och kan uppleva värdet av träningen men det har ändå känts lite trögt på sina håll då träning och implementering är förenade med kostnader för den enskilda skolan. Under många år har jag och min kollega Jimmy Pettersson hjälpt kollegor i Malmö att söka stipendier och fondpengar för att finansiera kurser för elever i framför allt årskurs 6. Detta har varit mycket uppskattat på skolor vi verkat i.

Genom många fantastiska möten och utvecklande diskussioner växte idén fram om att bilda en ideell förening för att påskynda implementeringsprocessen och hjälpa skolor att finansiera mindfulnessträning för såväl lärare som för elever. Sagt och gjort, den 3 december 2021 kom äntligen ”dagen då drömmarna inte kunde vänta”. Föreningen MiS – Mindfulness i Skolan bildades. Så – nu kavlar vi upp ärmarna och påbörjar en ny resa. Jag är oerhört inspirerad och tacksam för mina styrelsekamrater och tillika alla våra nyförvärvade medlemmar.

Tillsammans kommer vi göra skillnad!